Bestuur

Voorzitter: Mw. T. Huijsdens
0187-652704 chrisje_huijsdens@hotmail.com
2e Voorzitter: Vacant

Secretaris: Mw. R. Koster 0187-487066 secretaris@rpvgoereeoverflakkee.nl
2e Secretaris: Vacant

Penningmeester: Mw. A. Holleman 0187-843855 annet268@gmail.com
2e Penningmeester Vacant

Alg. Bestuurslid Mw. D. Zuiderwijk 0187-632192 dianzuiderwijk@gmail.com
Alg. Bestuurslid Mw. W. Troost 06-23902145
Vrijwilligers
Hydrotherapie Mw. A. Tanis  0187-681927

Ombudsman + ziekencontact Vacant

Activiteitencmmissie
 Mw. D. Zuiderwijk           

0187-632192
 


   

 
Redactie Nieuwsbrief
Mw. Zuiderwijk
en Mw. A. Holleman
0187-632192
0187-843855
p/a Stoofhoek 29, 3245 XR Sommelsdijk
Bank nr. NL09 RABO 036.13.32.750
t.n.v. Ver. van Reumapatiënten Goeree Overflakkee e.o.
Stoofhoek 29, 3245 XR Sommelsdijk